LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir līgums starp SIA “UPSTREAK” un portāla www.KAVA.lv (turpmāk tekstā – Portāls) lietotāju, kurš apstiprinājis šos Noteikumus (turpmāk – Lietotājs), par produktu iegādi un citiem saistītajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā – Pakalpojumi). Apstiprinot Noteikumus, Lietotājs apliecina, ka viņš ir iepazinies un piekritis šiem Noteikumiem, kā arī ievēros tos. Ja Lietotājs nepiekrīt atsevišķiem punktiem vai visiem Noteikumiem, tad Lietotājam nav tiesību apstiprināt šos Noteikumus, pasūtīt Pakalpojumus un veikt to apmaksu. Patērētājs (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību).

 

1. Pakalpojums
SIA “UPSTREAK”, reģistrācijas Nr. 40103607337, Patversmes iela 7-39, Rīga, LV-1001 (turpmāk tekstā – Upstreak) Portālā piedāvā Lietotājiem Pakalpojumus – iespēju iegādāties Portāla piedāvātos produktus. Lietotājam stingri aizliegts nodot trešajām personām savus autorizācijas datus. Ja tiek pasūtīts un/vai apmaksāts Pakalpojums, izmantojot Lietotāja autorizācijas datus, tad tiek uzskatīts, ka Pakalpojumu ir pasūtījis/apmaksājis pats Lietotājs. Pasūtot Pakalpojumu, Lietotājs apliecina, ka viņa norādītie dati ir patiesi un precīzi.

 

2. Apmaksa
Produktu cena un piegādes maksa tiek noteikta Portālā. Lietotājam ir iespējams iepazīties ar konkrētu maksu pirms pasūtījuma izdarīšanas. Visas norādītās cenas ir ar pievienotās vērtības nodokli. Preču nosūtīšana notiek tikai pēc apmaksas saņemšanas pilnā apmērā. Apmaksu iespējams veikt tikai bezskaidras naudas formā.

 

3. Termiņi
Upstreak nodrošina Pakalpojumu pēc iespējas ātri, individuāli informējot Lietotāju par paredzamo pasūtījuma izpildes laiku, bet ne vēlāk kā divu līdz četru darba dienu laikā no pasūtījuma pieņemšanas.

 

4. Piegāde
Pasūtot Pakalpojumu, Lietotājam ir jāizvēlas piegādes veids. Piegādes cena tiek noteikta atbilstoši katram piegādes veidam un tā tiek norādīta pie Pakalpojuma pasūtīšanas. Ja Lietotājs nav laicīgi saņēmis savu pasūtījumu, nepieciešams nosūtīt e-pasta vēstuli uz info@kava.lv, norādot tajā Lietotāja kontaktinformāciju un pasūtījuma nosaukumu, kā arī aprakstīt konkrēto situāciju.

 

5. Noteikumi
Portāla lietošanas Noteikumi ir paredzēti un saistoši katram Portāla lietotājam, kurš lieto Pakalpojumus Portālā. Upstreak ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos Noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā. Portāla lietošana tiek uzskatīta par katra Lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem Noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos Noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēts par tajos veiktajām izmaiņām.

 

6. Atbildība
Upstreak neuzņemas nekādu atbildību par Portālā iesūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Upstreak neuzņemas nekādu atbildību par Portāla pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā, Portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Portāla darbība (t.sk. Pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir (“as – is”) bez nekādām papildus garantijām no Upstreak puses. Bez tam Upstreak neuzņemas nekādu atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājiem vai trešajām personām ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portāla un tajā pieejamo Pakalpojumu izmantošanu. Portāla lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Upstreak tiesisko interešu aizsardzību (“to hold harmless and indemnify”) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret Upstreak un ir jebkādā veidā saistītas ar Portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.

 

7. Privātums
Veicot Pasūtījumu, Lietotajam ir jānorāda savi personas dati. Apstiprinot šos noteikumus un/vai pasūtot Pakalpojumu, Lietotājs apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei. Lietotāja dati nekad netiks nodoti un/vai pārdoti trešajām personām. Lietotājs var saņemt epasta vēstules no Portāla vai Upstreak par jauniem piedāvājumiem vai citiem produktiem. Sīkāk par privātumu zemāk sadaļā “PRIVĀTUMS”.

 

8. Atteikuma tiesības
LR MK noteikumi par distances līgumu 9.punkts nosaka, ka Patērētājam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. Taču, tai pat laikā jāņēm vērā, ka LR MK 2002.gada 28.maija noteikumu Nr. 207 nosaka Patērētāju atteikuma tiesības:

 

8.1. Patērētāju atteikuma tiesības • Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu. • Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā. • Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē mūs SIA “UPSTREAK”, juridiskā adrese Patversmes iela 7-39, Rīga, LV-1005, telefona Nr. 20192222, e pasta adrese info@upstreak.lv par lēmumu atteikties no šā līguma. • Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

 

8.2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības: • 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja: • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā; • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas; • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm; • prece ir mehāniski un/vai vizuāli bojāta, ir samazinājusies preces vērtība; • līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu; • ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

 

8.3. Atteikuma tiesību radītās sekas

• Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kāda darbība izpildīta agrāk un pēc tam, kad pārliecināsimies par preces tehnisko un vizuālo stāvokli. • Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod mums, www.KAVA.lv birojā, Rīgā, Patversmes iela 7-39, Rīga, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. • Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. • Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, apskatīt spēli vai rotaļlietu, bet neatverot tās iepakojumu, ja spēle iepakota plēves aizsargiepakojumā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. • Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā, iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu).

 

9. Strīdi
Pretenzijas par pakalpojumu lūdzam sūtīt e-pasta veidā uz info@kava.lv, norādot tajā Lietotāja kontaktinformāciju un pasūtījuma nosaukumu. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šiem Noteikumiem starp Upstreak un Portāla lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

PRIVĀTUMS

 

1. Visi Lietotāju sniegtie personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

2. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, Lietotājs izsaka piekrišanu, ka Upstreak veic attiecīgā Lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

 

3. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir SIA „UPSTREAK”, reģ. Nr. 40103607337, juridiskā adrese: Patversmes iela 7-39, Rīga, LV-1005.

 

4. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – pakalpojumu nodrošināšana un preču piegāde.

 

5. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts un 13.1 panta 2. punkts.

 

Pirkuma līguma kopijas interneta veikals KAVA.lv neuzglabā. Interneta veikalā www.KAVA.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.KAVA.lv pa epastu: info@KAVA.lv, tel. 20192222, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

Top